OUR WORKS

2559

ณ. ศูนย์ดูแลเด็กและการศึกษาพิเศษ ณ.อำเภอแม่ริม, มูลนิธิฯ อี.เอ.ซี.เอ็ม. ได้ทำงานกับเด็กจำนวน 40 คน ที่อยู่ในกลุ่มอาการของ ออทิสติก, สมาธิสั้น และดาวน์ซินโดรม  ซึ่งเด็กแต่ละคนได้รับการบริหารสมองด้วยเครื่องนิวโรฟีดแบคโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 28 ครั้ง ต่อคน
 

2560

ณ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ณ.จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิฯ อี.เอ.ซี.เอ็ม. ได้ทำงานกับเด็กจำนวน 104 คน ที่อยู่ในกลุ่มอาการออทิสติก สมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ ฯลฯ เด็กแต่ละคนได้รับการบริหารสมองด้วยเครื่องนิวโรฟีดแบค อย่างน้อยคนละ 20 ครั้ง รวมมูลนิธิฯ ทั้งได้ทำการฝึกคณะครูจำนวน 10 คนให้ใช้เครื่องนิวโรฟีดแบคในการบริหารแก่เด็กนักเรียนเองด้วย

2561

ณ. โรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย มูลนิธิฯ อี.เอ.ซี.เอ็ม. ได้ทำงานกับเด็กจำนวน นักเรียนจำนวน 32 คน ที่อยู่ในกลุ่มอาการออทิสติก สมาธิสั้น ปัญหาพฤติกรรม และการบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งเด็กแต่ละคนได้รับการบริหารด้วยเครื่องนิวโรฟีดแบคทั้งหมดคนละ 20 ครั้ง

2562

2562

นิวโรฟีดแบค

ณ. บ้านมูลนิธิเด็กที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิฯ อี.เอ.ซี.เอ็ม. ได้ทำงานกับเด็กจำนวน 20 คน ซึ่งเด็กแต่ละคนได้รับการบริหารด้วยเครื่องนิวโรฟีดแบคทั้งหมดคนละ 20 ครั้ง โดยได้ให้บริการ แก่นักเรียนที่มีปัญหาการบอบช้ำทางจิตใจ ปัญหาระบบสัมผัส ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม

การมีส่วนร่วมของชุมชน

- ชมรมคุณยายอ่านหนังสือกับเด็ก
- ชมรมศิลปะ: เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างอิสระถึงความเป็นตัวตนของตัวเอง ผ่านทางการระบายสีและภาพวาด
- การสนับสนุนจากชุมชน: เนื่องจากเด็ก ๆ จากบ้านมูลนิธิเด็ก จะรู้จักชีวิตเพียงในเขตบริเวณบ้านพักและโรงเรียนเพียงแค่นั้น ทำให้พวกเราอยากมอบประสบการณ์ในการไปร้านอาหาร ได้มีโอกาสเลือกอาหาร และสั่งอาหารจากเมนูเอง และรอให้พนักงานมาบริการ

2563

2563

นิวโรฟีดแบค

มูลนิธิฯ อี.เอ.ซี.เอ็ม. ได้ให้การบริหารนิวโรฟีดแบค แก่เด็กในบ้านเด็กกำพร้าที่มีปัญหาการบอบช้ำทางจิตใจ ปัญหาระบบสัมผัส ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม

 

การมีส่วนร่วมของชุมชน

- ชมรมศิลปะ: เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ที่จะแสดงออกอย่างอิสระถึงความเป็นตัวตนของตัวเอง ผ่านทางการระบายสีและภาพวาด
- กิจกรรมตกปลา: เด็กกำพร้าได้ใช้เวลาช่วงปิดเทอม ตกปลาที่มูลนิธิ อี.เอ.ซี.เอ็ม. โดยเด็กได้ปลาเป็นอาหาร และได้รับความสนุกสนาน

 

การฝึกอบรมทักษะชีวิต

การฝึกอบรมทักษะชีวิต: การสอนเด็กกำพร้าเพื่อทำเครื่องฟอกอากาศและทักษะชีวิตอื่น ๆ