OUR STORY

มาลี

มาลี

เด็กหญิงมาลี อายุ 8 ขวบ เกิดมาจากพ่อแม่ที่ติดฝิ่นในหมู่บ้านชาวเขาที่เป็นชนกลุ่มน้อย ซึ่งพำนักอาศัยอยู่บนภูเขาและป่าในบริเวณพื้นที่ชายแดนเขตติดต่อกับพม่า เป็นหมู่บ้านที่ยากจนมากโดยมีเพียงถนนเล็ก ๆ หรือไม่มีถนนตัดผ่าน เพื่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์หรือการศึกษาได้สะดวก ทำให้บางครอบครัวนั้นเลือกที่จะเก็บลูกที่ไว้บ้านเพื่อใช้แรงงาน มาลีนั้นถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง เธอจึงเดินเตร่ไปทั่วหมู่บ้านด้วยความหิวโหย
สมชาย

สมชาย

เด็กชายสมชายอายุ 6 ขวบ เมื่อสมชายเกิดพ่อของเขาอยู่ในคุก และแม่ทำงานเป็นผู้หญิงขายบริการเพื่อหารายได้เลี้ยงดูเขา แต่เขากลับรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความปลอดภัย มีเพียงแต่อันตรายและความตายอยู่ใกล้ตัว  อีกทั้งเขารู้สึกว่าไม่มีใครชอบเขาเลยและเขาก็ไม่มีเพื่อนในโรงเรียนเลย ในที่สุดเขาก็ถูกส่งไปอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เขาได้อยากอยู่ที่นี่เลย เขาจึงคอยฝันถึงแต่ชีวิตอิสระ และตัวเขาถูกเลี้ยงดูด้วยความรักซึ่งเขาไม่เคยได้รับเลย
นก

นก

เด็กหญิงนก อายุ 10 ปี แต่ยังไม่สามารถอ่านหนังสือได้ คุณครูกล่าวหาว่าเธอเป็นคนขี้เกียจและไม่มีความพยายามในการศึกษาเล่าเรียน และเธอก็ได้เชื่อในสิ่งที่คุณครูกล่าวหา ทำให้เธอยิ่งไม่มีความพยายามในการเรียนหนังสือเลย 

ประเทศไทยได้มีการประสบปัญหาการขาดแคลนครูที่ผ่านการอบรมการสอนสำหรับเด็กพิเศษ ทำให้มีจำนวนนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี จำนวนถึง 30% ที่ไม่รู้หนังสือ และหลายคนต้องออกจากโรงเรียนและกลับไปสู่ความยากจนที่พวกเขาได้จากมา

แนวทางการแก้ปัญหาของทางมูลนิธิ EACM

ให้เด็กอยู่ในโรงเรียน และส่งเสริมให้เด็กเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

นิวโรฟีดแบคทำงานโดยตรงกับสมอง และช่วยเพิ่มไอคิว สมาธิ และความจำ ซึ่งดูได้จากที่พวกเขามีคะแนนในการอ่าน และความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น  อ่านเพิ่มเติม

เมื่อพวกเขาสามารถเริ่มอ่านหนังสือได้แล้วนั้น พวกเขามีแนวโน้มที่อยากเรียนหนังสือมากขึ้น โดยจะส่งผลให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ