EACM

เกี่ยวกับมูลนิธิ EACM

มูลนิธิ อี.เอ.ซี.เอ็ม. ได้ก่อตั้งและได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ณ. วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2559 โดยนักจิตวิทยาเกษียณอายุ คือ เคโกะ ซามูเอลส์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการบริหารสมองสำหรับเด็กด้อยโอกาสและชนกลุ่มน้อย เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนหนังสือในโรงเรียนและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยเด็กที่ได้ให้การบริการและการดูแลจากมูลนิธิฯ นั้นบางคนมาจากครอบครัวชาวเขาที่ไม่มีเอกสาร บางคนมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และบางคนได้รับการส่งต่อจากหน่วยงานคุ้มครองสิทธิเด็ก
 
อี.เอ.ซี.เอ็ม. ได้ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า นิวโรฟีดแบค (neurOptimal neurofeedback) มาใช้งาน โดยเครื่องมือนี้ทำงานโดยตรงกับสมองเพื่อเพิ่มไอคิว สมาธิ และความจำ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการอ่านและความเข้าใจ ทำให้เด็กสามารถอ่านได้อย่างง่ายดาย และมีแนวโน้มที่พวกเขาจะเรียนหนังสือ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
 

เคโกะ ซามูเอลส์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ

เคโกะ ซามูเอลส์เกิดที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เธอเป็นนักจิตวิทยา ที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 30 ปี ที่เมืองแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันได้เกษียณแล้ว เธอเริ่มทำงานกับเด็กออทิสติกและสมาธิสั้นในเชียงใหม่มาแล้วกว่า 6 ปี โดยใช้เครื่องมือชื่อ นิวโรฟีดแบค และเธอยังได้รับการอบรมและได้ประกาศนียบัตรระดับสูงในการใช้เครื่องนิวโรฟีดแบค
 
จากที่ทราบว่าสมองของคนเรานั้นจะมีการเริ่มพัฒนาตั้งแต่ยังเด็ก ดังนั้นถ้าเราจะพัฒนาสมองควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็กซึ่งจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการพัฒนาสมองที่ดี ดังนั้นเธอจึงได้มุ่งเน้นการทำงานกับเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กชั้นระดับประถมศึกษา
เคโกะพำนักอาศัยอยู่กับสามี คุณคาร์ล ซามูเอลส์ ที่อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ติดต่อเรา
มูลนิธิ อี.เอ.ซี.เอ็ม.
อีเมล์: keiko2eacm@gmail.com
โทร: 085-0418109 (ภาษาอังกฤษ), 062-4423299 (ภาษาไทย)